Z-1 Film Atölyesi, IASA Konferansı’ndaydı.

Eylül 2023’de 54.IASA (Uluslararası Ses ve Görsel-İşitsel Arşivler Birliği / International Association of Sound and Audiovisual Archives) Konferansı ve 4.ICTM (Uluslararası Geleneksel Müzik Konseyi / International Council for Traditional Music) Forumu, İstanbul Üniversitesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. 

Bir hafta boyunca konusunda uzman kişilerin sunumuyla çeşitli seminer ve atölyeler gerçekleştirildi. Bu atölyelerden biri de on beş ülkeden kırkın üzerinde katılımcı ile İstanbul Üniversitesi’nin dört bir yanı el işiyle boyanmış tarih kokan odalarından birinde iki oturum halinde düzenlenen Community Archiving Workshop idi. Z-1 Film Atölyesi’nin arşivleme alanında dünya çapında tanınan CAW (Community Archiving Workshop) ile ortaklaşa gerçekleştirdiği workshop / atölye çalışması her iki partner için de ilham verici bir deneyim oldu.

Z-1 Film Atölyesi’nden Alper Çağlayan

Workshop sırasında katılımcılara ses ve görüntü materyallerinin envanterini çıkarma, arşivleme ve dijitalleştirme çalışmaları konusunda aydınlatıcı bir eğitim sunuldu. Materyaller Z-1 Film Atölyesi koleksiyonundaki çeşitli format ve türlerdeki filmler ile İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Etnomüzikoloji Bölümü’nün Türk Halk Müziği kayıtlarından oluşuyordu.

Z-1 Film Atölyesi’nden Aycan Çetin ve Özgür Erkekli ile CAW’dan Kelli Hix

Bu süreçte sadece uluslararası katılımcılar değil Z-1 Film Atölyesi ekibi [Aycan Çetin, Özgür Erkekli (Oyun Yazarı ve Öğretim Üyesi), Alper Çağlayan (Senarist, Arşiv Koordinatörü)] olarak biz de önemli bilgiler edindik. Arşivleme deneyimimize katkı sağlayan platform yeni tekniklerle tanışmamıza da olanak sağladı.

Uluslararası düzeyde pek çok katılımcının bilgi ve deneyimlerini paylaştığı konferans, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda özel bir hassasiyete sahip olan Z-1 Film Atölyesi’nin bu alanda atacağı adımların içerisinde anlamlı bir yere sahip oldu.

CAW Sayfasında Workshop:

2023 Istanbul, Turkey